Budaya Sekolah

S – Sahsiah Terpuji

M – Mencintai Ilmu

K – Kritis – Kreatif

D – Dedikasi

O – Optimum Sumber

B – Bekerjasama

 

Budaya SMKDOB mementingkan ciri-ciri seperti memiliki sahsiah, terpuji, mencintai ilmu, berfikiran kritis dan kreatif, berdedikasi, mengoptimum sumber dan saling bekerjasama

Sekolah Kluster Kecemerlangan Fasa 5 Tel: 043331350 Faks : 043310350