Bengkel FROG VLE untuk Ketua Panitia & S/U Mata Pelajaran

Bengkel FROG VLE telah diadakan pada 16 Mac 2013. Latihan disampaikan oleh Cik Azimah dari FROGASIA