Panduan Pengisian Data E-Operasi

Apa yang guru-guru perlu lakukan??

1. Log in menggunakan id dan katalaluan yang telah didaftarkan di http://http://apps.moe.gov.my/eoperasi/  Jika mengalami masalah untuk login, sila maklumkan kepada PK pentadbiran sekolah.eoperasi01

2. Semak maklumat peribadi dan kemaskini, jika terdapat sebarang maklumat perjawatan/perkhidmatan yang hendak diubah, sila maklumkan kepada En. Mohd Aidil (tel : 0162515257 / emel : aidil.tawil@gmail.com).

3. Pastikan guru-guru klik pada kotak kecil tanda pengakuan maklumat data adalah benar sebelum klik kemaskini. Tarikh akhir untuk kemaskini adalah pada 30 Julai 2013.

eoperasi02